Peyzaj Proje Planlama, Tasarım ve Uygulama Hizmeti

Peyzaj planlama : Temelde kamu ve toplum yararını gözeterek yeşil alanların oluşturulmasında koruma; onarım ; yenileme; v.b yönetim ilkelerinin sürdürülmesini sağlayan planlamalardır.

Peyzaj tasarımı :Topluma açık yeşil alanların (parklar, meydanlar, dinlenme alanları, yaya yolu ve bölgesi, kıyı bantları, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları spor alanları, otopark vb.) yapısal ve bitkisel tasarımını yapar, uygulama ve bakımını yürütür.

Peyzaj uygulama : Peyzaj uygulamada ise planlanan ve tasarlanan projelerin bakım ,onarım , yenileme , koruma , resterasyon ilkeleri ışığında sahaya ; alana uygulanması safhasıdır.